คุยด้วยคน…พิจิตร

93

เจ้าหน้าที่บ้านเมือง ในจังหวัด พิจิตร จะทำอะไร ก็ รีบทำให้ ประชาชน ที่ เลื่อมใสศรัทธา
หลวงปู่ เงิน วัดบางคาน จะได้ เข้าไปกราบไหว้ กันสักทีครับ
วัดเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมือง
บุคคลกลุ่ม มีไม่กี่คน หรือมีใครหนุนหลัง กลุ่มนี้
เจ้าหน้า เอาจริง ๆ สักที
(ทิดโมทย์) ในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งจะไป ไหว้หลวงปู่พ่อเงิน วัดบางคาน แต่เข้าไม่ได้
ฝาก ถึง ผู้ใหญ่ในบ้านในเมือง ช่วยเป็น หูเป็นตา ที่ ผู้ว่า พิจิตร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ตำรวจ ท้องที่ ด้วยครับ ช่วยเข้ามาดู แลบ้าง

…ทิดโมทย์