ตชด.223 ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ วัดท่ากกแห่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

5

วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย.62 เวลา 09.00 น.: พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22 มอบหมายใหั พ.ต.ท.รัชพงศ์ จันทชิด ผบ.ร้อย ตชด.223 จัดกำลังพลชุุดช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.223 โดย ร.ต.อ.ณรงค์ ทองดี รอง สว.(ป) กก.ฯ เป็น หน.ชุดฯ นำกำลังพล

ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.223 จำนวน 2 ชุด (20 นาย) ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ วัดท่ากกแห่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน