งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านพบประชาชน

41

วันนี้ (19 กันยายน 2562) เวลา 09.30 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านพบประชาชน โดยมี นายแพทย์บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดงาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

หลังพิธีเปิดงานได้เยี่ยมชม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การบริการแพทย์แผนไทย การจัดแสดงสินค้าและบริการจากชมรมแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน การแสดงผลงานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับการรับรองในจังหวัด ยโสธร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หมอพื้นบ้าน อสม. นักเรียนและประชาชนร่วมงานกว่าเจ็ดร้อยคน