ป.ป.ส. ร่วมกับ สน.ดินแดง และ สน.ห้วยขวาง กวาดล้างแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด

83

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 06.00 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ภายใต้การอำนวยการของ นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายให้ นายบัณฑิต ลีลาพตะ ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย และ นางสาวสุวรรณา ว่องวาณิช ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดินแดง และ สน.ห้วยขวาง รวม 70 นาย เข้าร่วมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้ยุทธการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยมี พันตำรวจเอก นครินทร์ สุคนธวิท รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 เป็นประธานการปล่อยแถว ณ สถานีตำรวจนครบาลดินแดง กรุงเทพมหานคร

ทางสำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้กำหนดปฏิบัติการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด” การดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ มีเป้าหมายเป็นผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติด จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ผลการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นชุมชน จำนวน 10 เป้าหมาย สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งสิ้น 10 ราย เป็นผู้เสพยาเสพติด 7 ราย ครอบครองยาเสพติด 1 ราย ความผิดตามพรบ.อาวุธปืน 1 ราย และจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 1 ราย พร้อมทั้งนำตัวผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา จำนวน 2 ราย สามารถยึดของกลาง อุปกรณ์การเสพ จำนวน 1 ชิ้น ใบกระท่อม จำนวน 20 ใบ สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งเน้นการปราบปรามกลุ่มนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และมุ่งหวังให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสยาเสพติดมาที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อการลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในชุมชน และให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของภาครัฐ

ภายใต้การปฏิบัติการนี้ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 18 กันยายน 2562 มีการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านช่องทางต่างๆ ของสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 16,107 ราย ดำเนินการต่อข้อร้องเรียนแล้ว จำนวน 13,688 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.98 ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะร่วมกับหน่วยงานภาคี ทำการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดเพื่อกดดันผู้ค้า ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดต่อไป…