สายตรวจ 3 ประสาน เขตพระนคร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย บริเวณซอยสามเสน 5 วัดสามพระยา เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ที่จะถึง

15

วันนี้ วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. : นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร นำกำลัง จนท.สายตรวจ 3 ประสาน เขตพระนคร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมนการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค บริเวณซอยสามเสน 5 วัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.

เบื้องต้นในวันนี้ นายเจษฎา ประภาสะวัต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สั่งการให้ นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้างานตรวจและบังคับการฝ่ายเทศกิจ นำกำลัง จนท.ฝ่ายเทศกิจฯ จนท.ฝ่ายรักษาฯ จนท.ฝ่ายโยธาฯ “เขตพระนคร” ร่วมกับ จนท.ตำรวจสน.ชนะสงคราม จนท.ทหารฯ ร่วมกันตรวจความเรียบร้อยเเละปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

อีกทั้ง เพื่อเน้นย้ำการปฎิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โครงการ สายตรวจ 3 ประสาน “ทหาร ตำรวจ กทม” พร้อมทั้ง เน้นย้ำการปฎิบัติงานตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน. ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการรักษาความสะอาด เเละ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (NOW ทำจริง เห็นผลจริง)

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน