ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนผ่านเฟชบุ๊คข่าวคนนนท์ ขอความช่วยเหลือยาย เนื่องจากฝนตกลมแรงทำให้หลังคาบ้านชำรุด สะพานทางเข้าบ้านชำรุด

6

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวประภาพร เจริญธัญกรณ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางสาวฉัตราพร อรุณบุตร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และนางสาวเอื้ออังกูร ถนอมสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนผ่านเฟชบุ๊คข่าวคนนนท์ ขอความช่วยเหลือยาย เนื่องจากฝนตกลมแรงทำให้หลังคาบ้านชำรุด สะพานทางเข้าบ้านชำรุด พักอาศัยอยู่บริเวณวัดรวกบางสีทอง นนทบุรี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางสาวสร้อยทิพย์ เจริญศักดิ์ธนกุล นักพัฒนาชุมชน อบต.บางไผ่ นายสุทธิราช พ่วงผาด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 1 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี พบนางพเยาว์ ทองบรรดิษฐ อายุ 82 ปี ผู้สูงอายุตามในข่าว จากการสอบถามนางพเยาว์ ฯ ทราบว่า ได้มีชาวบ้านมาซ่อมแซมหลังคาบ้านให้เรียบร้อยแล้ว และอาหารจะมีเพื่อนบ้านนำมาให้ทุกวันโดยไม่ขาด

ทั้งนี้จากการสอบถามจากนายสุทธิราชฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ทราบว่า ทุกวันจะมีนางสาวธารทิพย์ ปิดกันภัย ซึ่งเป็นแม่ครัวที่วัดรวกบางสีทอง จะนำกับข้าวจากที่วัดมาให้ทุกเช้า ถ้าวันเป็นวันพระก็จะซื้อกับข้าวมาไว้ให้ทานครบทุกมื้อ โดยทำแบบนี้มาเป็นระยะเวลา 1 ปี แล้วหลังจากที่บุตรชายของนางพเยาว์ฯ เสียชีวิต นางพเยาว์ฯก็ได้พักอาศัยอยู่เพียงลำพัง แต่จะมีหลานสาวซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจะคอยดูแลเรื่องการพาไปพบแพทย์ตามนัด จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ และเบิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาให้ รวมทั้งนายสุทธิราชฯ ผู้ใหญ่บ้านจะให้ความช่วยเหลือและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.นนทบุรี ได้ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้นางพเยาว์