“CPD ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”

12

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดกิจกรรม “CPD ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “CPD ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการนี้ขึ้น ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์

โดยมีบุคลากรกรมส่งเสริสหกรณ์จากส่วนกลางเข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่า 200 คน เพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้ที่สนใจเข้าร่วม ช่วยเพิ่มการสำรองโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางสภากาชาดไทยจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป