สัมมนาการลงทุนในเมียนมาแห่งปีที่ไม่ควรพลาด!

13

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาร์ จัดสัมมนาธุรกิจ“เมียนมา อินไซต์ 2019” (Myanmar Insight 2019) เจาะลึกทุกศักยภาพการค้าและ การลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยที่สนใจจะเข้าไปทำธุรกิจรวมไปถึงท่านที่มีธุรกิจอยู่ในประเทศเมียนมาอยู่แล้ว ประสงค์ที่ยังอัพเดทกฎระเบียบ ข้อบังคับในการดำเนินธุรกิจต่างๆ ความเข้าใจต่อกฎหมาย ระบบภาษีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการลงทุน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อคิดจากนักลงทุนไทยที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับเมียนมาแบบเจาะลึก

โดยมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ โอกาสการลงทุนในเมียนมาของนักลงทุนไทย,การทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม, แผนพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมียนมา (Myanmar Sustainable Development Plan) และโครงการพัฒนาประเทศ Project Bank พลาดไม่ได้ สำหรับท่านที่สนใจกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งจะส่งผลดีอย่างไรให้แก่ SMEs ไทย และถึงเวลาหรือยังที่จะขยายฐานการผลิตมายังประเทศเมียนมา จากผู้กำหนดนโยบายจากกระทรวงหลักๆ เช่น กระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารกลางแห่งเมียนมา เป็นต้น

งานสัมมนาธุรกิจ“เมียนมา อินไซต์ 2019” จัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00–17.30 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Nob97egMmTLCFyec8 อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 สำหรับสมาชิกสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา และราคา 3,500 บาท สำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนทั่วไป ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ myanmarinsight2019@gmail.com รับจำนวนจำกัด