ตชด.ออกปฏิบัติภารกิจให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกวัน โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 3 ก.ย.62 เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี

6

พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์ ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. มอบหมายให้ ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 ชุด นำโดยร.ต.อ.ไพศาล ทบธรรม ผบมวฯ (หน.ชุดที่ 1) ร.ต.อ.สมัย มรุสิทธิ์ (หน.ชุดที่ 2) พร้อมกำลังพลในสังกัด และผู้รับการฝึกหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจที่ฝึกหัดปฏิบัติราชการจำนวน 20 นายออกปฏิบัติภารกิจให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยทุกวัน

โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 3 ก.ย.62 เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 อำเภอได้แก่ อ.ม่วงสามสิบ, อ.เชื่องใน, อ.วารินชำราบ, อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.เมืองอุบลราชธานี