ผู้ว่าการ กปน.ตรวจเยี่ยมการขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปา ริมคลองพระโขนง

26

ผู้ว่าการ กปน.ตรวจเยี่ยมการขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปา ริมคลองพระโขนง และการวางแผนปรับปรุงระบบท่อประปาในซอยพัฒนาการ 38

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร อาทิ นายสหรัฐ ปอแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 1) นายล้วนชาย กาญจนสินธุ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท (สสส.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการขยายพื้นที่การให้บริการน้ำประปาไปยังครัวเรือนบริเวณริมคลองพระโขนง (ใกล้หมู่บ้านเกษมสำราญ 2 ถนนสุขุมวิท) ซึ่งในอดีตติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินในการวางท่อประปา จึงได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนประสบความสำเร็จ และทุกครัวเรือนล้วนพึงพอใจในการให้บริการของ กปน.ที่สามารถส่งมอบน้ำประปาได้ตรงตามความต้องการ

จากนั้นเวลา 12.00 น. ณ หมู่บ้านพฤกษา อเวนิว ซอยพัฒนาการ 38 ผู้ว่าการ กปน.และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการศึกษาและวางแผนการปรับปรุงระบบท่อประปา รวมถึงการบริหารจัดการแรงดันน้ำในพื้นที่ดังกล่าวให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้น และมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ