เปิดการอบรมเตรียมความพร้อมเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจ

13

วันจันทร์ที่ 16 ก.ย.62 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.น. เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปี 2562

โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ บก.น. 1 – 9 , อก. , จร. , สปพ. , อคฝ. , สส. และ กก.ดส. เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของ รพ.ตร.มาร่วมบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ บช.น…