ทอดกฐิน

5

บริษัท เลิศประสิทธิ์ค้าเหล็ก คุณ สัญชัย ช่วยประสิทธิ์ คุณ จิตรา พัฒน์มากได้บริจาค เงิน 150,000 บ. ข้าวสาร 250 ถุง ๆละ 5 กิโลกรัม สบู่ 300 ก้อนของเล่นเด็กเครื่องดื่มซาลาเปา สมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม ได้บริจาค เสื้อผ้า และขนมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ๆ มาร่วม ทำบุญ คุณปราโมทย์ ทองกุญชร ( นายกสมาคมฯ) มอบหมายให้ นาย นิวัฒน์ จุ้ยเส็ง เป็น ตัวแทน สมาคม ฯ ร่วมถวาย กฐิน ณ.ที่พักสงฆ์ พุทธอุทยาน หุบป่ากล้วยคีรีผล ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี พระครูพิพิธวชิรกิจ เจ้าอาวาส วัดหนองหว้า ให้การต้อนรับ พร้อม กรรมการ วัด