ขอบคุณที่ห่วงใย ที่อาคารใหญ่ มูลนิธิร่วมกตัญญู (บางพลี)

24

คุณสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการ พร้อมด้วย คุณฐิติกร เศวตนันทน์ รองผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับ คุณโอราน ไฟน์แกน ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ และคุณบุณฑริก จำปาไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายความคุ้มครอง จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (ICRC) ที่เข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต พร้อมได้ เยี่ยมชมมูลนิธิร่วมกตัญญู

ในการนี้ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (ICRC) โดยคุณโอราน ไฟน์แกน เป็นผู้แทนมอบ ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit หรือ ATK) จำนวน 300 ชุด,ถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิต และป้ายชื่อ จำนวน 100 ชุด แก่ มูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

#ICR

#มูลนิธิร่วมกตัญญู

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน