ชาวปากแพรก ร้อง “พรรคภราดรภาพ” ขอช่วยแจ้ง รฟท. เปิดแผงกั้นช่องถนนตัดผ่าน

125

วันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 14:30 น. นายอนันต์ แพทยานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ พรรคภราดรภาพ นายสมบูรณ์จิตตระบูรณ์ รอง ประธานยุทธศาสตร์ นายนิรัช ขำกลิ้ง รองเลขาธิการพรรคนส.อัญชัญ ชูสกุล พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคภราดรภาพ เดินทางมารับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน ซอยนันทกาญจน์ หมู่ที่ 3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กรณีขอให้ทางรถไฟเปิดแฝงกั้นถนน เพื่อชาวบ้านจะได้สัญจรแบบสะดวก

นางธัชยธรณ์ วิทยประพัฒน์ แกนนำ กล่าวว่า ประชาชนชุมชนหมู่บนซอยนันทกาญจน์ และประชาชนทั่วไปอยากจะฝากถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยผ่าน ด้วย ประชาชนชุมชนหมู่บ้านซอยนันทกาญจน์หมู่ 3 ตำบลปากแพรกอำเภอมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ขอความอนุเคราะห์ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาเพื่อเปิดเส้นทางจราจรข้ามทางรถไฟ บริเวณ กม ที่ 14 +00 (ซอยนันทกาญจน์ตัดทางรถไฟ) หมู่ 3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในซอยนันทกาญจน์ หมู่บ้านข้างเคียง และประชาชนทั่วไป ได้ใช่ประโยชน์ในการสัญจรไปมา ประชาชนได้รับความเดือดร้อนการเดินทางเข้าออกต้องอ้อมเข้าเส้นทางอื่นที่เล็กรถยนต์ไม่สามารถวิ่งสวนกันไปมาได้ ประชานที่เดินก็ไม่สะดวกต้องคอยหลบสุนัข เป็นแหล่งชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

เส้นทางซอยนันทกาญจน์นี้ถือเป็นเส้นทางหลักอีกเส้นทางหนึ่ง เพราะมีประชาชนอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 100 กว่าครัวเรือน ประชาชนได้ใช้เส้นทางนี้สัญจรไปมานานกว่า 40 ปี อีกยังสามารถแบ่งเบาภาระการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อหลีกลี่ยงการจราจรที่คับคั่งในตัวเมือง และสะดวกในการสัญจรไปมายังโรงพยาบาลสถานที่ราชการตลาดและศูนย์การค้าจึงใครขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประทศไทยได้โปรดพิจารณาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เป็นอยู่ในขณะนี้ให้กิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและเพื่อความเจริญต่อไป

นายอนันต์ แพทยานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการพรรคภราดรภาพ กล่าวว่า หลังจากรับหนังสือร้องเรียนจะดำเนินการ ส่งต่อให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้ชาวบ้านได้ใช้ถนนดังกล่าวต่อไป