งานนิทรรศการเทิดพระเกียรต์ สานศิลปสีสันปันบุญสบทบทุน

32

งานนิทรรศการเทิดพระเกียรต์ สานศิลปสีสันปันบุญสบทบทุนช่วยกาชาดและกลุ่มศิลปินอิสระ 96 ครั้งที่ 24 นำโดย อ.สมาน คลังจัตุรัสและศิลปินอิสระ 96

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.64 ถึง 15 ก.พ.65