ขบวนครื่องอุปโภค บริโภค ของ พระครูวิบูลพัฒนาภรณ์ วัดกุฎีกรุ และพี่น้องชาวท่าช้าง ถึงอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เหลือระยะทางอีก 120 กิโลเมตร ถึงจุดหมายปลายทางจังหวัดอุบลราชธานี

10

ขบวนครื่องอุปโภค บริโภค ของ พระครูวิบูลพัฒนาภรณ์ วัดกุฎีกรุ และพี่น้องชาวท่าช้าง ถึงอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เหลือระยะทางอีก 120 กิโลเมตร ถึงจุดหมายปลายทางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพี่น้อง จากอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ให้การต้อนรับ

เจ้าหน้าที่ของประชาชนชาวอยุธยาชาวบ้าน ท่าช้าง ต้นโพธิ์ ไผ่หนองและเขตใกล้เคียงที่นำ ของแลกเงินที่บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมชาวจังหวัดอุบลราชธานี เป็นที่อบอุ่นของชาวท่าช้าง และพี่น้องใกล้เคียงที่ได้ร่วมบริจาค กับท่านพระครูวิบูลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกุฎีกรุอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมขบวนนำของ อุปโภคบริโภคต่างๆที่ไปช่วยที่เกิดที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้รับบริจาคเรียบร้อยวันนี้ ขบวน ได้เคลื่อนที่กลับจาก จังหวัดอุบลราชธานี กลับมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลายทางวัดกุฎีกรุ ท่าช้างนครหลวงเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยทุกคนขอให้บุญกุศลทุกๆคนที่ไปร่วม บริจาคสิ่งของต่างๆขอให้มีความสุขความเจริญภายในครอบครัว สุขุม แก้วกุดั่นอยุธยา