ผอ.เขตพระนคร ตรวจความเรียบร้อยถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง และพื้นที่จัดงานลอยกระทง

11

วันที่ 13 พ.ย.64 เวลา 15.00 น. นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบภารกิจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการดูแลความสะอาดของพื้นที่ การดูแลความปลอดภัย รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเที่ยวงานถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง พร้อมลงพื้นที่เดินตรวจตราความเรียบร้อยภายในงาน ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าและประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน จัดระเบียบการตั้งวางและการทำการค้าให้ในพื้นที่ให้เป็นระเบียบ กวดขันความสะอาด รวมถึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค ณ บริเวณคลองโอ่งอ่าง

จากนั้น ได้สำรวจความเรียบร้อยของพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ กรุงเทพมหานครจะมีการขยายพื้นที่จัดงานลอยกระทงคลองโอ่งอ่างให้เชื่อมต่อกับสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมติดประกาศขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถทุกชนิด และอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราว ในช่วงการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 9 – 21 พ.ย.64 ระหว่างเวลา 12.00- 24.00 น. พร้อมทั้งตรวจการประดับตกแต่งไฟ เพื่อความสวยงาม บริเวณคลองโอ่งอ่าง (ช่วงสะพานบพิตรพิมุข ถึง สะพานโอสถานนท์) ต่อเนื่องสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ และสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน