เทศกิจเขตพระนคร ชุด 256 ตรวจสอบระดับน้ำกระสอบทรายแนวกั้น บริเวณท่าเรือเทเวศร์

34

วันที่ 7 พ.ย.64 เวลา 10.04 น. : นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร มอบหมายให้ นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายวุฒิศักดิ์ กาวชู ตำแหน่งหัวหน้าตรวจและบังคับการ สั่งการให้ นายธีรวัฒน์ พรหมเมธี เขตนคร 514 จัดกำลัง จนท.เทศกิจ ผ่ายเทศกิจเขตพระนคร ชุด 256 ว.4 ลงพื้นที่ ตรวจสอบระดับน้ำและตรวจสอบกระสอบทรายแนวกั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือเทเวศร์ เขตพระนคร กทม.

ทั้งนี้จากการตรวจสอบวันนี้ระดับน้ำเช้านี้ มีปริมาณมวลน้ำขึ้นสูงเอ่อไหลขึ้นท่วมท่าเรือเทเวศร์ และ แนวกระสอบทรายวางกั้นด้านนอกมีน้ำได้ไหลซึมผ่านกระสอบทรายซึมผ่านซอกกำแพงปูน

เบื้องต้นผลการปฎิบัติงานตรวจเช้านี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Cr.ภาพ/ข่าว ธีรพล ปลื้มถนอม
สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน