อุบลฯเจ้าประคุณเมตตา!!! ญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤติ พระเณรคงทิ้งญาติโยมไม่ได้ หากไม่มีทาน คือการให้ โลกนี้ย่อมอยู่ลำบาก

54

เราต้องเกื้อกูลกัน เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินสาย เยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์และราษฎรพร้อมกับมอบถุงยังชีพ ถวายกัปปิยภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พร้อมด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รมต.นร.) นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษา รมต.นร นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการ รมต.นร. ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอ และคณะทำงาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ,นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,นายแสงทอง อนันตภักดิ์.ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ,นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ,พระเถรานุเถระ หัวหน้าส่วนราชการ นำเจ้าหน้าภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ฯ

โดย สถานที่แรก ได้ทำการมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชน จำนวน 305 ชุดที่จุกพักพิงวัดคูเดื่อ จากนั้น คณะได้ลงเรือ ไปยังวัดท่ากกแห่ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พร้อมนำถุงยังชีพ มอบให้กับประชาชน และ ถวายกัปปิยภัณฑ์ให้กับพระสงฆ์ สามเณร ที่อาศัยอยู่ภายในวัด จากนั้น นั่งเรือต่อไปที่วัดบ้านช่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มอบถุงยังชีพ ถวายกัปปิยภัณฑ์ให้กับพระสงฆ์ สามเณร และ ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในวัด คณะได้เดินทางต่อไปยัง ที่โรงเรียนวารินชำราบ

ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลคำน้ำแซบ นำถุงยังชีพ จำนวน 224 ชุด มอบให้กับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในศูนย์แห่งนี้ ด้วยสุขอนามัยที่ดีในการบริโภคอาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย ของผู้ประสบภัย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้เดินทางไปเยี่ยม โรงครัว พระราชทาน ซึ่งตั้งอยู่ ที่หอประชุม ภายในที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ โดย ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้มอบเงินสนับสนุนโรงครัวพระราชทาน 50,000 บาท ข้าวสารอีก 200 กระสอบ ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบเงินสดอีก 10,000 บาทให้กับโรงครัวพระราชทานเพื่อสนับสนุนเป็นค่าอาหารโรงครัวพระราชทานในครั้งนี้ คณะได้เดินทางมายัง วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวนมัสการพบปะเจ้าคณะผู้ปกครอง เจ้าคณะ รองเจ้าคณะอำเภอ พระเลขานุการฯ ประชาชน จากอำเภอที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ถวายกัปปิยภัณฑ์ให้กับพระสงฆ์ ประชาชน ผู้แทนจาก 97 วัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทรีโอชา มีความห่วงใยในความเดือดร้อนของพระภิกษุ สามเณรและพี่น้องประชาชน จึงได้มอบหมายให้ตนเป็นตัวแทนของรัฐบาล ลงพื้นที่มาเยี่ยมผู้ประสบภัยในครั้งนี้ เป็นการส่งมอบกำลังใจและสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และ คณะสงฆ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมลงพื้นที่เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามวิกฤติในขณะนี้ เจ้าประคุณได้เมตตากล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยว “ยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งพระเณร ยามวิกฤติ พระเณรคงทิ้งญาติโยมไม่ได้ หากไม่มีทาน คือการให้ โลกนี้ย่อมอยู่ลำบาก เราต้องเกื้อกูลกัน” ขอบคุณเจ้หน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกหมู่เหล่าที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและร่วมลงพื้นที่ ขอให้กำลังใจ คณะสงฆ์พระภิกษุ สามเณร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ ให้ผ่านพันวิกฤตีในครั้งนี้

เอกชัยโปธา ข่าวภูธร รายงาน