“รชฏ”เตรียมขับเคลื่อน พรรคภราดรภาพ เคาะวันประชุมใหญ่ มอบนโยบาย ผู้บริหารลงพื้นที่ สรรหาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ทั่วประเทศ

102

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. ที่พรรคภราดรภาพ วิภาวดี 64 : ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ห้วหน้าพรรคภราดรภาพ พร้อมด้วย นายนิธิพล รวานนท์ รองหัวหน้าพรรคฯ, นายสมบูรณ์ จิตตะบูรณ์ เลขาธิการพรรคฯ, นายสมชาย พวงมาลัย รองเลขาธิการพรรคฯ, นายสุรภาส วิเชียร โฆษกพรรคฯ, นายสุรชาติ ผิวแดง ผู้ช่วยโฆษกพรรคฯ และ นายบรรหาร ครุธหอม ผู้ช่วยประธานยุทธศาสตร์พรรคฯ

ได้เข้าร่วมประชุมหารือถึงการเตรียมความพร้อมของการดำเนินภายในพรรค อาทิ เรื่องการจัดประชุมใหญ่ประจำปี ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 18 ธ.ค.64 นี้ พร้อมกันนี้ทาง ร.อ.รชฏฯ ได้กล่าวนโยบายที่สำคัญที่ต้องทำ คือการสรรหา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ทั่วประเทศ

โดยให้ผู้บริหารพรรค รับผิดชอบ และลงพื้นที่ ซึ่งได้แบ่งการสรรหาเป็น 4 ภาค ดังนี้ ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร หัวหน้าพรรคฯ และ นายสมชาย พวงมาลัย รองเลขาธิการพรรคฯ เป็นผู้สรรหาผู้สมัคร ส.ส. ภาคกลาง

ดร.บุญญา หลีเหลด รองหัวหน้าพรรคฯ เป็นผู้สรรหาผู้สมัคร ส.ส ภาคใต้ นายนิธิพล รวานนท์ รองหัวหน้าพรรคฯ และนายสุรภาส วิเชียร โฆษกพรรคฯ เป็นผู้สรรหาผู้สมัคร ส.ส ภาคเหนือ นายบุญรวี ยมจินดา ประธานยุทธศาสตร์พรรคฯ และ นายสมบูรณ์ จิตตะบูรณ์ เลขาธิการพรรคฯ เป็นผู้สรรหาว่าที่ผู้สมัคร ส.ส ภาคอีสาน

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ร.อ.รชฏฯ ได้เผยกับผู้สื่อข่าว ว่าขณะนี้ทางพรรคภราดรภาพ พร้อมรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น โดยได้วางกรอบนโยบายไว้ทุกด้าน ซึ่งได้ตั้งเป้าหมาย ว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น ทางพรรคภราดรภาพ คาดจะต้องได้ ส.ส เข้าสภาได้อย่างแน่นอน เพราะพรรคมีศักยภาพทางการเมืองดีอยู่แล้ว ที่ผ่านมาผู้บริหารพรรคทุกท่าน ได้ร่วมกันทำงานกันเป็นทีม ส่วนเรื่องที่มีอดีต ส.ส บางท่านได้ยื่นเจตจำนงค์ จะขอย้ายมาอยู่ร่วมพรรคด้วยนั้น ถ้ามีเจตนารมย์และมีนโยบายเดียวกับทางพรรคก็ยินดี

ทางด้านนายนิธิพลฯ ได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่า พรรคภราดรภาพ ได้ทำการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทรบจากวิกฤติ โควิด-19 และอุทกภัยน้ำท่วม ทางพรรค ก็ได้จัดสิ่งของประเภทเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรจุเป็นถุงยังชีพ นำไปแจกให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ เพราะทางพรรคมีนโยบายที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเท่าที่โอกาสจะอำนวยอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับนายสมบูรณ์ฯ ได้กล่าวในตอนท้ายว่า พรรคภราดรภาพ ไม่ได้หยุดนิ่ง กับการดำเนินการทางการเมือง ยังขับเคลื่อนกิจกรรมทางพรรคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมการหาสมาชิก ตลอดจนว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคทั่วประเทศ

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน