กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจร 2 จุด บนถนนพระราม 2 แนะประชาชนหลีกเลี่ยงช่วงวัน เวลา ดังกล่าว

8

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร จะดำเนินการปิดการจราจร 2 จุด บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) รายละเอียดดังนี้
1. ปิดจุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ที่ กม. 18 (บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ) ในโครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 3 เพื่อดำเนินการก่อสร้างชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 แนะนำเส้นทางเลี่ยงให้ไปใช้จุดกลับรถ ที่ กม.21 แทน

2. จะดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวสะพานท่าจีน บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ที่ กม.30 ด้านขาเข้ากรุงเทพฯ รายละเอียดดังนี้
– วันที่ 16 – 19 กันยายน 2562 เบี่ยงการจราจรขาเข้าทางหลัก ด้านซ้ายทาง 1 ช่องจราจร และเบี่ยงการจราจรขาเข้าทางขนาน ด้านขวาทาง 1 ช่องจราจร
– วันที่ 23 – 26 กันยายน 2562 เบี่ยงการจราจรขาเข้าขาทางหลัก ด้านขวาทาง 1 ช่องจราจร และเบี่ยงการจราจรขาเข้าทางขนาน ด้านซ้ายทาง 1 ช่องจราจร

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)