ป.ป.ส. ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ ยึดสารเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติด

22

สืบเนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดจากประเทศเมียนมา ซึ่งจับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมา 6 คน พร้อมของกลางเป็นกรดไฮโดรคลอริค จำนวน 414 ถัง น้ำหนัก 10,350 กิโลกรัม ได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่ง หมู่บ้านสันทราย จังหวัดท่าขี้เหล็ก สอบสวนผู้ต้องหาให้การเบื้องต้นว่า สารเคมีดังกล่าวถูกลำเลียงมาจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หลังได้รับแจ้ง สำนักงาน ป.ป.ส. จึงร่วมกับ ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ทำการสืบสวน จนนำไปสู่การเข้าตรวจยึดที่บ้านเลขที่ 959/49 หมู่บ้านปิยะพร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยพบว่าเป็นกรดไฮโดรคลอริค จำนวน 600 ถัง น้ำหนัก 15,100 กิโลกรัม รวมน้ำหนัก ทั้งสิ้น 25.35 ตัน ซึ่งกรดไฮโดรคลอริค 25 ตัน สามารถนำไปผลิตไอซ์ได้ 50 ตัน ผลิตเฮโรอีนได้ 50 ตัน และถ้านำไอซ์จำนวน 50 ตัน ที่ได้ไปผลิตเป็นยาบ้า จะได้ยาบ้าจำนวน 2,500 ล้านเม็ด เชื่อว่าสารเคมีดังกล่าว รอการขนย้ายจากชายแดนประเทศไทย เพื่อส่งไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน

โดยในชั้นนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้ประสานตำรวจภูธรภาค 5 และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมตรวจสอบว่าสารเคมีดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากกรดไฮโดรคลอริค เป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และจากกการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาต ครอบครอง นำเข้า ส่งออกแต่อย่างใด

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ปปส)กล่าวว่าที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต และสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดออกจากแหล่งผลิตกระจายไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งการตรวจยึดกรดไฮโดรคลอริคครั้งนี้ เป็นผลจากความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ เป็นการตัดวงจรยาเสพติด และสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศได้ในระดับหนึ่ง…