ตชด.222 ร่วมตชด.225 ทำความสะอาดบ้านเรือนผู้ประสบภัย พร้อมสำรวจความเสียหายหลังจากปริมาณน้ำลดลง บริเวณพื้นที่ บ.กุดหวาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

14

วันที่ 11 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. : พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22 มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ดรุณี มีสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.222 พร้อมด้วย พ.ต.ท.เกียรติทวี บุญมา ผบ.ร้อย ตชด.225,ร.ต.ต.วิศักดิ์ พรสวัสดิ์ หน.ชุดฯ พร้อมด้วย กำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.225 จำนวน 10 นาย

ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยได้ช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนของผู้ประสบภัย พร้อมสำรวจความเสียหายหลังจากปริมาณน้ำลดลง เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป บริเวณพื้นที่ บ.กุดหวาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน