ตชด.222 เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ บ้านคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

15

วันที่ 11 ก.ย.62 เวลา 10.00 น. : พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22 มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ดรุณี มีสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.222 พร้อมด้วย ร.ต.ต.สถาพร อุทธสิงห์ หัวหน้าชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุดที่ 2 กก.ตชด.22

นำเรือท้องแบน 1 ลำ เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ บ้านคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน