ตชด.222 และตชด.223 ช่วยขนย้ายสิ่งของราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ชุมชนวัดศรีประดู่ และชุมชนวัดหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

7

วันที่ 11 ก.ย.62 เวลา 11.00 น. : พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22 มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ดรุณี มีสวัสดิ์ ผบ.ร้อย ตชด.222 พร้อมด้วย พ.ต.ท.รัชพงษ์ จันทชิด ผบ.ร้อย ตชด.223,ร.ต.อ.สันชัย สำอางค์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.223 หัวหน้าชุดฯ

เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ชุมชนวัดศรีประดู่ และชุมชนวัดหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน