อยุธยา สรุปน้ำท่วมเบื้องต้น 12 อำเภอ , 136 ตำบล , 808 หมู่บ้าน , 54,310 ครัวเรือน (อ้างอิงข้อมูล วันที่ 15 ตุลาคม 2564)

26

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้สรุปข้อมูลผลกระทบน้ำท่วมล่าสุด ณ ข้อมูลอ้างอิง วันที่ 15 ตุลาคม 64 ว่ามีพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำ และส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ถูกน้ำท่วมรวม 12 อำเภอ

ประกอบด้วย อำเภอเสนา ผักไห่ บางบาล พระนครศรีอยุธยา บางไทร บางปะอิน ท่าเรือ นครหลวง บางปะหัน มหาราช บางซ้าย และอำเภอภาชี

มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 136 ตำบล , 808 หมู่บ้าน , 54,310 ครัวเรือน รวมทั้ง มีวัดและมัสยิดที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 132 วัด , 11 มัสยิด และ 1 โบสถ์

ขณะนี้ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ประสานหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชน ส่งความช่วยเหลือ นำถุงยังชีพ ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยแล้ว จำนวน 36,444 ครัวเรือน

ทัน อยุธยา/ภาพข่าว…รายงาน