ผอ.เขตพระนคร พร้อมด้วย จิตอาสา 904 และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำกิจกรรม BigCleaning เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 บริเวณถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง

24

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 ผ่านมา เวลา 15.00 น. นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วย นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ,นายวุฒิศักดิ์ กาวชู หัวหน้างานตรวจและบังคับการ,นายชมชนก จันทไทย หัวหน้าฝ่ายโยธา,นางสาวสุดาพร พลเดช หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำกำลัง จนท.เทศกิจ จนท.ฝ่ายรักษา ร่วมกับ จิตอาสา 904 ประชาคมย่านคลองโอ่งอ่างเขตพระนคร,จนท.ทหาร กระทรวงกลาโหม และจนท.ตำรวจ สน.พระราชวัง ลงพื้นที่ บริเวณถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร กทม.

ทั้งนี้ในการลงพื้นที่วันนี้ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ที่จะเปิดขึ้นในวันที่ 15 ต.ค.64 ที่จะถึง โดยกิจกรรมในวันนี้ นายวสันต์ฯ ผู้อำนวยการเขตพระนคร ได้สั่งการให้ จนท.เขตพระนคร ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดในพื้นที่ อาทิ

1.ตัดต้นไม้
2.ทาสีที่แขวนถุงขยะ
3.ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
4.เปลี่ยนตาข่ายกรองแสง (สแลน) บริเวณที่มีการก่อสร้าง
5.เปลี่ยนกระสอบทรายที่ใช้ทับป้ายโฆษณา
6.รื้อที่นั่งกินที่ชำรุด บริเวณร้านขายของ
7.เก็บผ้าใบของร้านขายรถของเล่นเด็ก บริเวณตรงสะพานดำรงสถิต
8.ทาสีทับบริเวณที่มีการขีดเขียน
9.เก็บถังแก๊สที่มีการร้องเรียน

เบื้องต้นกิจกรรมในวันนี้ผลการปฎิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย https://youtu.be/_1ETCpQkwQA

Cr.ภาพ/ข่าว ธีรพล ปลื้มถนอม
สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน