อว.จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

13

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด (อว.) เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อาคารพระจอมเกล้า ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร

และในวันเดียวกัน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โดยมีผู้บริหารและบุคลากร (วช.) เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องโถง อาคาร (วช.2) ชั้น 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หลังจากนั้น ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำบุคลากร (วช.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการช่วยบริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และในเวลา 15.00 น. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 พร้อมถวายต้นฟ้าทะลายโจร 2,000 ต้น และหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้น แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อมอบให้ตัวแทนอุบาสิกาต่อไป พร้อมทั้งได้นำคณะจิตอาสา (วช.) ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด วิหาร พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และศาลาอเนกประสงค์ต่างๆ ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน