เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี

5

วันนี้ (13 ต.ค.64) เวลา 13.00 น. ที่จังหวัดนนทบุรี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วย แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และคณะลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม น้ำทะเลหนุนจากแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี ณ หมู่ 1,2,3,4,5 ตำบลไทรม้า และ หมู่ 2,4 ตำบลบางไผ่

สำหรับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปช่วยเหลือ ประกอบด้วย น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ไข่ไก่ ยา และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่ง ยังไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และ ย้ายปลั๊กไฟหนีน้ำ ให้รับฟังข่าวสารจากทางจังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี

วันนี้ (13 ต.ค.64) เวลา 13.00 น. ที่จังหวัดนนทบุรี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วย แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และคณะลงพื้นที่นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม น้ำทะเลหนุนจากแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี ณ หมู่ 1,2,3,4,5 ตำบลไทรม้า และ หมู่ 2,4 ตำบลบางไผ่

สำหรับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปช่วยเหลือ ประกอบด้วย น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ไข่ไก่ ยา และสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่ง ยังไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และ ย้ายปลั๊กไฟหนีน้ำ ให้รับฟังข่าวสารจากทางจังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำ

นายประยงค์ วิลัย…ภาพ/ข่าว