กรมพลาธิการทหารบกจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9

91

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ที่ กมพลาธิการทหารบก จังหวัดนนทบุรี พลโท กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก และ คณะนายทหารกรมพลาธิการทหารบกพร้อมด้วยคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมพลาธิการทหารบก ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้า มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล จากนั้น พระสงฆ์ เดินรับบิณฑบาต ข้าวสาร อาหารแห้ง
จากนั้นได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมน้อมรำลึก ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก

โดยเจ้ากรมพลาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม น้อมรำลึก และ ยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ จัดจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ชุมชนวัดชุมภูเวก ในกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ครองราชย์

ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย และตลอดระยะเวลาการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงงานอย่างหนัก และตรากตรำพระวรกายมายาวนาน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้า พระเกียรติคุณขจรไกล ยังได้รับการแซ่ซ้องจากชาวโลกอย่างลือลั่น ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงสร้างคุณูปการต่างๆมากมาย เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ จนถือได้ว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง”

นายประยงค์ วิลัย…ภาพ/ข่าว