ตชด.223 ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ชุมชนบ้านคูเดื่ิอ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

41

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.62 เวลา 12.00-18.00 น. : พ.ต.อ.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผกก.ตชด.22 มอบหมายใหั พ.ต.ท.รัชพงศ์ จันทชิด ผบ.ร้อย ตชด.223 จัดกำลังพล ชุุดช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.223 นำโดย ร.ต.อ.เกรียงไกร เกษแก้ว รอง สว.(ป) กก.ฯ เป็นหัวหน้าชุดฯ

นำกำลังพล ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.223 จำนวน 2 ชุด (20 นาย) ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ชุมชนบ้านคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี