“บิ๊กอุ้ย” ผบช.ภ.1″ ปล่อยแถวคาราวานรถยนต์บรรทุกสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ ภ.1

25

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 1 ในขณะนี้ ได้สร้างความเสียหาย สร้างความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน ดังนั้น ตำรวจภูธรภาค 1 จึงได้เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำไปช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนรวมทั้งครอบครัวข้าราชการตำรวจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น.ณ ลานด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรภาค 1 : พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.โชคชัย เหลืองอ่อน,พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ,พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร,พล.ต.ต.พนัญชัย ชื่นใจธรรม,พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์,พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์,พล.ต.ต.พีระพงศ์ วงษ์สมาน และ พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย รอง ผบช.ภ.1 มีความห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว จึงได้จัดให้มีพิธีปล่อยแถวคาราวานรถยนต์บรรทุกสิ่งของ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, ลพบุรี และสระบุรี ซึ่งมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 69,833 คน ข้าราชการตำรวจได้รับความเดือดร้อน จำนวน 174 นาย โดยสิ่งของที่นำไปช่วยเหลือในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ได้แก่ ข้าวสาร,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,อาหารกระป๋อง,ผักกาดดอง,นมกล่อง UHT,น้ำดื่ม,หน้ากากอนามัย และกระดาษชำระ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและครอบครัวข้าราชการตำรวจ ในเบื้องต้น

การให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะภัยพิบัติถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของตำรวจ อาทิเช่น การตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากคนร้ายที่อาศัยช่วงเวลาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยแล้วซ้ำเติมด้วยการขโมยทรัพย์สิน เครื่องมือทางเกษตร หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การดูแลและอำนวยความสะดวกการจราจร รวมทั้งการลดปัญหาความขัดแย้งของประชาชนด้วยกันเองที่เกิดจากความไม่เข้าใจกัน

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 1 ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเหตุและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ที่หมายเลข 1599 และศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของทุกจังหวัด

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน