ป.ป.ส. เปิดเผยถึงการตรวจเข้ม และระดมกวาดล้างอย่างต่อเนื่อง

4

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยถึงการตรวจเข้ม และระดมกวาดล้างอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

สืบเนื่องจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้การอำนวยการของนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายให้นายสงวนศักดิ์ ศรีวัฒนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 เปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติด ตามที่ได้รับการร้องเรียน โดยมาที่หมายเลข 1386 ว่าชุมชนคลองตาคล้าย หรือ ชุมชนสุเหร่าแดง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีการจำหน่ายยาเสพหลังได้รับเรื่องจึงร่วมกับ ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง รวม 60 นาย ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นตามเป้าหมายส่วนทางสำนักงาน ปปส.ภ.1 ได้สืบสวนบุคคลตามเรื่องร้องเรียน 1386 และกลุ่มเครือข่ายนักค้ารายย่อยในชุมชนตามข้อมูลข่าวสาร ซึ่งพบว่ามีบุคคลในเครือข่ายยังมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและมีทรัพย์สินที่เชื่อได้ว่าได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

โดยมีเป้าหมาย 4 เป้าหมาย ผลจากการลงพื้นที่ปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ครอบครองใบกระท่อม 1 ราย ครอบครองเพื่อจำหน่าย 2 ราย ผู้เสพยาเสพติด 6 ราย ของกลางยาบ้า 158 เม็ด ใบกะท่อมสด 800 ใบ เคตามีน 1.53 กรัม และตรวจยึดทรัพย์สินเป็นเงินสด 30,000 บาท รถยนต์ 3 คัน และอาวุธปืน 1 กระบอก ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง และนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป

สำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งเน้นการปราบปรามกลุ่มนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามข้อร้องเรียนของประชาชนให้ได้ 100 เปอร์เซ็น โดยข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้น มาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ เน้นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วน 1386
2. website สำนักงาน ป.ป.ส. (www.oncb.go.th)
3. ตู้ ปณ. 123 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. ตู้ ปณ. 1111
5. สามารถเดินทางมาแจ้งได้ด้วยตนเองที่สำนักงาน ป.ป.ส. ทุกข้อมูลที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับจะเป็นความลับ และจะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล