คุณพระช่วย.!!
เจ้าอาวาสวัดโปร่งเก่า” นำทีมพระลูกวัด ญาติโยม ออกช่วยชาวบ้านเดือดร้อนจากน้ำท่วม 300 ครัวเรือน

61

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ที่วัดโคกงาม อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระอธิการดนัย อติภัทโท เจ้าอาวาสวัดโป่งเก่า อ.หนองโดน จ.สระบุรี พร้อมด้วยพระลูกวัด ได้ร่วมกับญาติโยม “กลุ่มทับหลังฝั่งธน” ได้ร่มกันปรุงอาหาร และนำน้ำดื่ม ถุงยังชีพ มอบให้กับประชาชนบริเวณ ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ วัดโคกงาม อ.บ้านหมอ รวมถึงบริเวณ วัดหนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ประมาณ 300 ครัวเรือน

พระอธิการดนัย กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ทางวัดของอาตมา ก็ได้ร่วมกับ ญาติโยม หน่วยงานต่างๆของรัฐในชุมชนได้ ออกช่วยเหลือญาติโยมที่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีพจาก การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 อยู่เป็นประจำ ด้วยตามวิถีพุทธแล้ววัด กับญาติโยม ต้องอยู่ร่วมกัน โดยเวลาปกติสุข ญาติโยมได้ร่วมกับทำบุญ เพื่อทนุบำรุงพระศาสนา สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้า

ซึ่งจะได้นำมาซึ่งแก่นของความสุขที่แท้จริง แต่เมื่อเกิดวิกฤตต่างๆ เช่น โรคระบาด น้ำท่วม ญาติโยมได้รับความเดือดร้อน ทางวัดเองก็พอมีกำลังอยู่บ้าง จึงเชิญชวนพระลูกวัด รวมถึงญาติโยม ที่ยังพอมีความพร้อม ออกมาร่วมกันช่วยกันตามเหตุที่พอจะช่วยได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการคืนกุศลผลบุญให้กลับไปยังญาติโยมต่อไป