ระดับน้าเจ้าพระยาสูงเอ่อท่วมซึมกระสอบทราย ตรวจสอบระดับน้ำท่าเรือเทเวศร์

8

วันที่ 7 ต.ค.64 เวลา 07.42 น. นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผอ.เขตพระนคร มอบหมายให้ นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สั่งการให้ นายวุฒิศักดิ์ กาวชู หัวหน้างานตรวจและบังคับการ และ นายนายวิสาร์ท โภชนะคง และ เขตนคร 514 นายธีรวัฒน์ พรหมเมธี เขตนคร 516 จนท.เทศกิจชุด 256 ตรวจสอบความเรียบร้อยและตรวจสอบระดับน้ำ บริเวณท่าเรือเทเวศร์

เบื้องต้น จากการตรวจสอบระดับน้ำเช้านี้เอ่อท่วมล้น และ มีน้ำซึมไหลผ่านกระสอบทราย ที่วางกั้น บริเวณหน้าท่าเรือเทเวศร์ เป็นที่เรียยร้อย

สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน