สำนักงานเขตพระนคร แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงท่าเรือเทเวศร์ พระนคร เช้านี้

46

วันที่ 6 ต.ค.64 เวลา 07.19 น. นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผอ.เขตพระนคร มอบหมายให้ นายคณิต ชุมช่วย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สั่งการให้ นายวุฒิศักดิ์ กาวชู หัวหน้างานตรวจและบังคับการ, นายวิสาร์ท โภชนะคง, เขตนคร 514 นายธีรวัฒน์ พรหมเมธี, เขตนคร 516 และ จนท.เทศกิจชุด 256 ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย และ ตรวจสอบระดับน้ำบริเวณท่าโป๊ะเรือ ตั้งแต่ ท่าเรือเทเวศร์ จนถึง ใต้สะพานพระราม 8 เขตพระนคร กทม.

ทั้งนี้จากการตรวจสอบความเรียบร้อยไม่พบ ผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางในจุดที่ห้ามทำการค้าขาย ในขณะเดียวกัน จากการตรวจสอบระดับน้ำบริเวณท่าโป๊ะเรือ ในแม่น้ำเจ้าพระยา เช้านี้ จากการประเมินในระดับสายตามี มวลน้ำขนาดใหญ่ ที่ไหลมาจากจังหวัดต่างๆ

ไหลมารวมกันทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเช้านี้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นมาก ในการนี้ เพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมน้ำ รับทราบควรเตรียมการเก็บข้าวของที่มีค่ายกขึ้นบนที่สูง เพื่อเป็นการเตรียมการระวังภัยจากมวลน้ำ ที่สูงขึ้นในขณะนี้ ซึ่งอาจจะเอ่อไหลท่วมได้ เบื้องต้น ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Cr.ภาพ/ข่าว ธีรพล ปลื้มถนอม “พนักงานเทศกิจ ส.1 เขตพระนคร”

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน