อดีตกกต. “สมชัย” ระบุ “ธรรมนัส” จบดร.จาก “รัฐวานูอาตู” รับรองโดย มหาลัยห้องแถวสหรัฐ

11

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ได้
ช่วยแปลปริญญาบัตรปริญญาเอก ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นภาษาไทย ได้ความว่า เรียนจบจาก Calamus International University สาธารณรัฐวานูอาตู ให้สามารถเทียบเท่าปริญญาของ สหรัฐอเมริกา โดยมี California University
FCE Foreign Credential Evaluation เป็นผู้ออกใบรับรองให้เทียบเท่ากับด็อกเตอร์ที่จบจากมหาวิทยาลัยของสหรัฐ

อย่างไรก็ตาม เพจ CSILA ได้ออกแฉก่อนหน้านี้แล้วว่า California University
FCE Foreign Credential Evaluation ไม่ได้มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัย โดย กระทรวงศึกษาธิการสหรัฐ ที่ดูแลเรื่องมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา ได้สั่งปรับเงิน และออกคำสั่งให้นาย Luis Amorsolo (คนที่เป็นเจ้าของ California University และเซ็นประกาศนียบัตรให้ ร.อ.ธรรมนัส ยุติการใช้คำว่า Universityในชื่อของสถาบันเพราะ ธุรกิจของเขาไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่เปิดให้มีการเรียนการสอนชั้นอุดมศึกษา จึงขอให้ นายLuis ทำตามคำสั่ง ห้ามอ้างอิงว่าเป็นมหาลัยอันขาด นาย Luis เลยทำตามคำสั่ง ค่าปรับจึงถูกลดหย่อนลงมา ในวันที่ 11 มกราคมปี 2017