“ปศุสัตว์อุบลฯ” เร่งอพยพโคเกษตรกรหนีน้ำท่วม

52

ปศุสัตว์จังหวัดอุบลฯ ขนย้ายอพยพโคเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ

นายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองฯและเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกันปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนขนย้ายอพยพโคของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 3 ราย คือ นางหนูมั่น ขจรฟุ้ง นางหนูแดง สำราญวงศ์ และนายทูล พูลเพิ่ม รวมโคทั้งหมด 25 ตัว อพยพขนย้ายโดยทางเรือระยะทาง 3 กิโลเมตร จากจุดรวมสัตว์ดงเม่าซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูง ขาดแคลนอาหารสัตว์ ขนย้ายอพยพไปยังบ้านจารไหล หมู่ 4 ตำบลจารแม อำเภอเมือง

และภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการอพยพขนย้ายโคมีความปลอดภัยแล้ว จากนั้นได้มอบถุงยังชีพกรมปศุสัตว์หญ้าแห้งและเวชภัณฑ์ พร้อมตรวจสุขภาพสัตว์ ซึ่งสัตว์ไม่ได้รับบาดเจ็บจากการขนย้าย และมีสุขภาพดีทุกตัว