เจ้าประคุณสมเด็จคุณธงชัย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดวงพระเนตรหลวงพ่อโต ขึ้นประดิษฐาน องค์หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร

33

วันที่ 21 ก.ย.64 เวลา 08.19 น. ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณสมเด็จคุณธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรฯ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญดวงพระเนตร พระศรีอริยเมตไตรย (หลวงพ่อโต) ขึ้นประดิษฐาน ณ ลานพิธีด้านหน้าองค์หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Cr ธีรพล ปลื้มถนอม
สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน