วันที่ 19 กันยายน 2564 เป็นวันครบรอบ 102 ปีหลวงพ่อเงินมรณภาพ

10

วัดหิรัญญาราม”วังตะโก”หรือวัดหลวงพ่อเงินบางคลานร่วมกับ มูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน..โดยพระครูพิสุทธิวรากร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสฯและประธานมูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตอำเภอโพทะเล 119 ทุนๆละ 1,000บาทและบำเพ็ญกุศลถวายหลวงพ่อเงิน

โดยมี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายอำเภอโพทะเลประธายฝ่ายฆราวาส พล.ท.ฉลวย แย้มโพธิ์ใช้ พ.ต.ศรีวรรณ สวดพรม ตัวแทน กอ.รมน.พิจิตร คณะกรรมการมูลนิธิ…ร่วมงานในครั้งนี้
ภาพ ข่าว / อ.พร ปั้นเพ็ง (เลขานุการนุการมูลนิธิหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน)