ทต.หนองหัวฟาน ปิ๊งไอเดีย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาพากลุ่มผู้สูงอายุของในตำบลวัดวาอารามบนเขาใหญ่ จัดวิทยากรมาให้ความรู้ รวมทั้งให้ผู้สูงอายุวัยเดียวกันได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน

33

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.256ิ2 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา พร้อมคณะทำงาสนำพากลุ่มผู้สูงอายุของตำบลหัวฟาน เดินทางมาทัศนศึกษา ณ สถานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป หลวงปู่ทวด เหยึยบน้ำทะเลจืด องค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ในโครงการ”การให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ การเรียนรู้ไม่มีคำว่าสาย” โดยทัศนศึกษาตามวัดวาอารามต่างๆที่อยู่บนเขาใหญ

นายระยอง เปิดเผยว่า สำหรับจุดมุ่งหมายของโครงการดังกล่าวต้องการให้กลุ่มผู้สูงอายุในเทศบาลมากราบไหว้พระ พร้อมทั้งชมวัดต่างๆที่เขาใหญ่ เนื่องจากเล็งเห็นว่า ผู้สูงวัยควรมีสังคมในการพลปะสังสรรกันกับคนในวัยเดียวกัน รวมทั้งร่วมกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนา ร่วมกัน จึงจัดให้มีการเรียนการสอนให้กับกลุ่มผู้สูงวัยในทุกสัปดาห์ ซึ่งผู้สูงวัยจะมาเรียนทุกวันพุธที่ห้องเรียนของเทศบาลฯ โดยจะมีการเชิญวิทยากรด้านต่างๆมาบรรยาย มาให้ความรู้ในเชิงทฤษฎี เพื่อเป็นการสร้างสีสันไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย อีกทั้งมีการฝึกอาชีพให้กับผู้สูงวัยด้วย อย่างไรก็ตามจะจัดให้มีกิจกรรมให้กับผู้สูงวัยแบบนี้ตลอดไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประวัติโดยสังเขปของนายระยอง พิมพ์ปรุ เข้ามารับตำแหน่งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เมื่อปี 2561 เคยได้รับรางวัลระดับประเทศเกี่ยวกับความสะอาดของชุมชน ซึ่งเป็นรางวัลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561 ของหน่วยงานท้องถิ่น จึงดหเนินการพัฒนาชุมชนต่างๆในพื้นที่ให้ร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาดในโครงการบ้านเมืองสะอาดน่าอยู่ โดยจัดให้มีธนาคารขยะขึ้นในชุมชน ทางเทศบาลจะเป็นผู้รับซื้อขยะจากชุมชน โดยชาวบ้านจะต้องมีขยะส่งให้ทางเทศบาลทุกเดือน ซึ่งทุกวันนี้ชุมชนหัวฟานเถูกจัดให้เป็นชุมชนสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยไปในที่สุด