“วิลาศ-วัชระ”ยื่นพรพิศตรวจสอบไม้-หิน ที่ใช้ก่อสร้างอาคารรัฐสภาตรงสเป๊กหรือไม่ หลังพบข้อพิรุธหลายเรื่องส่อทุจริตมหาศาล

30

วันที่ 17 ก.ย.64 เวลา 11.30 น. ที่อาคารรัฐสภา : นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ และนายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่งานสารบรรณถึง นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้ตรวจสอบไม้ปูพื้นโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปูพื้นไม้ว่า เป็นไม้ตะเคียนทองทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญาจริงหรือไม่หรือเป็นไม้ตะเคียนทองผสมไม้ชนิดอื่นหรือไม่

ไม้มีขนาดความกว้างและความหนาถูกต้องตามแบบหรือไม่ ที่สำคัญประเทศไทยประกาศปิดป่าตั้งแต่ ปี พ.ศ.2532 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่มีโครงการปลูกป่าไม้ตะเคียนทอง ฉะนั้นไม้ตะเคียนทองที่ใช้ในโครงการน่าจะเป็นไม้ที่เหลือจากปี พ.ศ.2532 มีไม้ใหม่น้อยมาก หรืออาจนำเข้าจากต่างประเทศ จึงขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจน ถ้าเป็นไม้นำเข้าขอให้ตรวจสอบว่านำเข้าจากประเทศใด และขอใบกำกับภาษีว่ามีการนำเข้าจริง เป็นไม้ตะเคียนทองจริง  แต่จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญเรื่องไม้ทราบว่าไม้ตะเคียนทองมีอยู่ในประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา ประเทศอื่นอาจมีแต่น้อยมาก

ขณะเดียวกันนายวิลาศฯ ยังยื่นหนังสือถึงเลขาธิการสภาฯ อีก 1 ฉบับให้ตรวจสอบหินทราโวทีนนอกจริงหรือไม่ โดยสามารถตรวจจากใบกำกับภาษีการนำเข้าสินค้าจากกรมศุลกากร ทั้งนี้เพราะจากการเอาเศษหินที่บริเวณก่อสร้างให้นักธรณีดู มีข้อสงสัยว่าอาจเป็นหินอ่อนสุโขทัย แต่มีบางท่านบอกว่าเป็นหินแกรนิตสีชมพูซึ่งพบที่ อ.หนองบัวจ.นครสวรรค์ จึงขอให้นำนักธรณีวิทยามาตรวจสอบข้อเท็จจริง และตามแบบในสัญญาหินทราโวทีนนอกมีขนาด 50×100 ซม. หนา 25 ม.ม. เห็นว่าการเปลี่ยนแบบโดยลดความหนาลงเหลือ หนา 20 ม.ม. จะทำให้การรับน้ำหนักและความคงทนลดลงมาก เพราะมีขนาดใหญ่พิเศษ

และหากมีการชำรุดหรือแตกในอนาคตจะหาวัสดุมาทดแทนยากลำบาก จึงขอทราบว่ามีการแก้ไขสัญญาเรื่องความหนาของหินแล้วหรือไม่ เพราะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จไปหลายจุดแล้ว จากการสอบถามนักวิชาการ กรมทรัพยากรธรณี ให้ข้อมูลว่าหินความหนา 20 ม.ม. และ 25 ม.ม. ราคาต่างกันเกือบเท่าตัว

จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย ทั้งนี้เพราะชนิดความหนา 25 ม.ม. เป็นความหนาพิเศษ ราคาจึงสูง และถ้ามีการแก้ไขสัญญาจริง มีคำถามว่าเป็นประโยชน์อะไรกับประเทศหรือส่วนรวม มีการทำผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน