ความฝันใกล้เป็นจริง ฟิตเนสจ่อเปิดแน่ กมธ.กีฬาพร้อมโอบอุ้มและช่วยดัน

24

กลุ่มฟิตเนสเฮ ทางคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ดึงผู้เกี่ยวข้องทั้ง ศบค. กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคมโรค สภาพัฒน์ ธนาคารแห่งประเทศ ร่วมหารือเพื่อจับมือช่วยอุ้มกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการสถานออกกำลังกายเเละผู้ฝึกสอนกีฬา (ฟิตเนส) ให้สามารถเปิดกิจการให้เร็วที่สุด รวมทั้งช่วยหาทางช่วยเยียวยาและฉีดวัคซีนทั่วประเทศ

ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ที่ห้องประชุม 404 อาคารรัฐสภา โดยมีกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการสถานออกกำลังกายเเละผู้ฝึกสอนกีฬา (ฟิตเนส) นำโดย นายธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิต ผู้จัดการเพาะกายทีมชาติไทย ประธานกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ ในฐานะเจ้าของกิจการแอคท์ไลฟ์ฟิตเนส เเละ นายพัสสพงศ์ พิทักษ์พูลสิน ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ เข้าร่วมประขุมเพื่อทางคณะกรรมาธิการกีฬาจะได้ช่วยพิจารณาหาแนวทางให้ภาครัฐผ่อนปรนให้เปิดกิจการสถานออกกำลังกายและฟิตเนส พร้อมหาทางออกเเละเป็นการช่วยเหลือ กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการสถานออกกำลังกายเเละผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเยียวยา เเละผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการกลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ เมื่อสัปดาห์ก่อน ทางกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการสถานออกกำลังกายเเละผู้ฝึกสอนกีฬา (ฟิตเนส) ได้ประสานกับทาง นายภูมิวรินทร์ ชุณหะวงษ์วริศ ที่ปรึกษากรรมธิการกีฬา ประจำคณะกรรมาธิการกีฬา เพื่อนำคณะกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการสถานออกกำลังกายและผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย ได้ยื่นหนังสือให้กับทางดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา พร้อมด้วย ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขานุการ และ ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการกีฬา คนที่ 3

หลังการประชุม ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ เราได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมมีทั้งตัวแทนจากศบค. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค สภาพัฒน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งหลังจากได้ฟังปัญหาจากกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการสถานออกกำลังกายเเละผู้ฝึกสอนกีฬา (ฟิตเนส) ซึ่งเดือดร้อนมากจากการโดนปิดกิจการ ทั้งไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า สัญญาจะหมดเพราะต้องใช้เม็ดเงิน รวมทั้งคนตกงาน

“วิธีแก้ไข ทางศบค.จะดูเรื่องเวลาเปิดปิด ปรับรูปแบบ ทางกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรคจะช่วยดูแลเรื่องฉีดวัคซีนให้ครบส่วนสภาพัฒน์ จะดูเรื่องเงินกู้ โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทย จะดูแลในเรื่องปล่อยกู้ รวมทั้งเรื่องหนี้สิน ทำอย่างไรให้ทางฟิตเนสเปิดได้ อีกเรื่องคือการเยียวยาตามม.33 ม. 39 ม.40”
“ถ้ากลุ่มฟิตเนสจะเปิดได้ต้องปรับรูปแบบใหม่ มีโอกาสที่จะเปิดกิจการได้ซึ่งเราจะพยายามช่วยเหลือทุกทาง เพื่อให้เปิดดำเนินกิจการและให้ ผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้และดำเนินกิจการต่อไป”

นายธันย์ปวัฒน์ เตชภูวดลวิทิต ผู้จัดการทีมเพาะกายทีมชาติไทย ในฐานะเจ้าของกิจการแอคท์ไลฟ์ฟิตเนส เปิดเผยว่า ดีใจมาก ที่ทางกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ยื่นมือเข้าช่วยเหลือผลักดันให้เราสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ผมต้องขอบคุณอย่างมาก ที่พยายามผลักดันและช่วยให้พวกเรารอดตาย รวมไปถึงนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ที่ช่วยในเรื่องข้อมูล ตอนนี้กลุ่มฟิตเนสทั่วประเทศจะได้ฉีดวัคซีนแล้วครับ รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะได้เปิดกิจการแน่นอน ตอนนี้เราต้องรอคำสั่งจากทางภาครัฐ