อยุธยา พบชุมชนถูกน้ำท่วมขยายวงกว้างมากขึ้น ทั้งหมดเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

38

เวลา 17.00 น. วันที่ 15 กันยายน 64 ล่าสุดกรมชลประทาน เร่งปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ที่ปริมาณ 1,400 ลบ.ม./วินาที และมีแนวโน้มจะปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นไปอีก ด้วยเพราะว่าปริมาณน้ำเหนือไหลผ่าน จ.นครสวรรค์ มีเกือบ 1,900 ลบ.ม./วินาทีแล้ว โดยเขื่อนเจ้าพระยา เป็นเพียงเขื่อนทดน้ำ จึงมีพื้นที่เก็บมวลน้ำหน้าเขื่อน ไม่มากเท่ากับเขื่อนเก็บน้ำขนาดใหญ่ของประเทศไทย ดังนั้นหากมวลน้ำเหนือ ไหลมาจำนวนมาก เขื่อนเจ้าพระยา จึงจำเป็นต้องเร่งปล่อยน้ำ ออกไปมากด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำน้อย อันเป็นแม่น้ำสาขา ของแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ล้นตลิ่งท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำน้อย และขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น เช่นที่ อ.เสนา มีรายงานบ้านเรือนถูกน้ำท่วมแล้วกว่า 60 หลังคาเรือน ที่ระดับความสูงกว่า 30 เซ็นติเมตรขึ้นไป ส่วนใหญ่อยู่ใน ต.หัวเวียง และ ต.บ้านกระทุ่ม และ ในเขต อ.ผักไห่ กว่า 30 หลังคาเรือน ที่ ต.ท่าดินแดง

ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่ามีระดับน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นเช่นกัน และ พื้นที่ซึ่งจะรับผลกระทบแรกๆ จะเป็นเขต อ.บางบาล ที่ ต.บางหัก และ ต.บางหลวง คาดว่าจะได้รับผลกระทบแน่นอนในระยะ 2-3 วันนี้ และหากกรมชลประทาน ยังไม่ยอมลดปริมาณการระบายน้ำลง พื้นที่ชุมชนลุ่มต่ำติดแม่น้ำ อันเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และลุ่มต่ำของภาคกลาง ซึ่งตั้งอยู่นอกเขตชลประทานนั้น จะถูกน้ำขยายวงกว้างไปกว่านี้

ทัน อยุธยา (สุนทร พงษ์เผ่า) บก.ข่าวเมืองอยุธยา เพจ Newscenter)…รายงาน