กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับ อบต.บ้านใหม่ เร่งกำจัดผักตบชวาเปิดทางน้ำไหล ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวหนองน้ำให้มีความสะอาดและสวยงาม

9

กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับ อบต.บ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เร่งกำจัดผักตบชวาและจอกหูหนูยักษ์ บริเวณหนองสำรอง เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวหนองน้ำให้มีความสะอาดและสวยงาม

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองขานรับข้อสั่งการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.)
บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งกำจัดผักตบชวาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ในการให้ความร่วมมือกับคณะทำงานระดับจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี โดยกรมฯ ได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาเข้าปฏิบัติการร่วมกับเครื่องจักรรถแบ็คโฮขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กำจัดผักตบชวาและจอกหูหนูยักษ์ในหนองสำรอง พื้นที่ประมาณ 270 ไร่ ซึ่งมีผักตบชวาและจอกหูหนูยักษ์สะสมประมาณกว่า 18,000 ตัน

ตามแผนงานคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อคืนความสะอาดและภูมิทัศน์อันสวยงามแก่หนองสำรอง พร้อมเปิดทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่าเสียจากความหนาแน่นของผักตบชวาและวัชพืช สร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวอย่างยั่งยืน