นายกเทศมนตรีคลองหลวง เปิดโรงพยาบาลสนาม ระดับสีเหลือง พร้อมเปิดรับผู้ป่วยโควิด 15 กันยายน นี้

117

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. : นายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีคลองหลวง พร้อมคณะให้เกียรติเป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามเทศบาลเมืองคลองหลวง ระดับสีเหลือง ณ สถานปฏิบัติธรรมเบญจมบพิตรธรรมสถาน ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

นายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรี คลองหลวง กล่าวว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็ว มีปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรงหรือมีโรคอื่นร่วมด้วย เช่น โรคปอดเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคเบาหวานที่คุมไม่ได้ ภาวะอ้วน ตับแข็ง ภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นต้น โดยได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ขนาดกว่า 200 เตียง เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี

ภายในโรงพยาบาลติดตั้งเป็นระบบห้องแรงดันลบที่มีการบำบัดอากาศโดยการฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีม่านไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงทำให้อากาศปลอดภัย 100 เปอร์เซนต์ และห้องของบุคลากรทางการแพทย์ที่ไว้เฝ้าสังเกตุการณ์คนไข้ก็เป็นห้องระบบแรงดันบวก

มีห้องเอ็กซเรย์ปอด 2 ห้อง ห้องพักแพทย์และพยาบาล คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในวันที่ 15 กันยายน 2564 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน พนักงาน และภาคธุรกิจ ในการมีสถานที่สำหรับรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิดในอนาคต

สุรเชษฐ ศิลานนท์…รายงาน