ปลื้มในความสำเร็จ วุฒิสภาชื่มชม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ”

9

สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายชื่นชม “กิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” มีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี นับเป็นรูปแบบ เวชศาสตร์เชิงป้องกัน (Preventive Medicine) ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาลได้เป็นอย่างดีในอนาคต

พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการแคลอรี่เครดิต ในคณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา ได้เปิดเผยว่าในวาระการพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี 2565 ของวุฒิสภา ทางสมาชิกวุฒิสภาได้มีการอภิปรายถึงกรอบประมาณด้านต่างๆ และได้มีการกล่าวชื่นชม

แนวคิดของคณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา ที่ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” เพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้ร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงอันจะเป็นการลดทอนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลงตามหลักแนวคิด “เวชศาสตร์เชิงป้องกัน” (Preventive Medicine)

ซึ่งจะช่วยให้ประเทศประหยัดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลลง และยังได้ช่วยรณรงค์ให้คนที่ออกกำลังกายนำเอาพลังงานที่ได้จากการออกกำลังกายมาจัดหาเครื่องไฮโฟล์วอ๊อกซเจนให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ อีกด้วย ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง สมควรที่จะส่งเสริมให้กิจกรรมโครงการดีๆ อย่างนี้ได้มีการจัดทำกันให้มากๆ อีกทั้งภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณมาร่วมให้การสนับสนุนดังกล่าวด้วย

กิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอนี้เป็นความร่วมมือที่สำคัญยิ่งของคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬาในคณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา ซึ่งมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์เป็นประธานได้จับมือร่วมกับสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจัด กิจกรรม “แคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ” เพื่อระดมพลังงานจากการออกกำลังกายส่งมาสะสมเพื่อระดมเป็นทุนในการจัดหาเครื่องไฮโฟล์วอ๊อกซิเจนมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนโดยล่าสุดได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าร่วมสนับสนุนใน กิจกรรมดังกล่าวด้วย สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอ EP2 สามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆ เพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชั่น Line และสมัครได้ ตามลิงค์https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q?accountId=caloriecredit