บริษัทท่าอากาศยานไทย สานต่อโครงการ อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน มอบต้นกล้า 9,999 ต้นรักษาระบบนิเวศ

17

สมุทรปราการ…เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 กันยายน 2564 นางร่มเกล้า ษรานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เดินทางมาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ มอบพันธุ์ต้นกล้าไม้โกงกาง จำนวน 9,999 ต้น

ตามโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2564 ให้กับ พันเอก ศุภฤกษ์ ผลฉาย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ก่อนร่วมกันลงมือปลูกต้นกล้าไม้โกงกางที่บริเวณป่าชายเลน หน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารของกองทัพบก ร่วมปลูกต้นกล้าไม้โกงกางและดูแลป่าชายเลนแห่งนี้เป็นระบบนิเวศต่อไป

โดยโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” นั้นทางบริษัทท่าอากาศยานไทย (มหาชน) จำกัด ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 – 2563 รวมประมาณ 70,000 ต้น มีอัตราการยืนต้นเฉลี่ยร้อยละ 80 รวมกว่า 60,000 ต้น และในปีนี้ 2564 เป็นปีที่ 8 แล้วที่ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย ได้จัดโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ขึ้นมาเพื่อรักษาระบบนิเวศและช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3,991.31 ตัน ต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทท่าอากาศยานไทย ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้แนวความคิดการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport) ตลอดไป


การย์สิริ สมุทรปราการ…รายงาน