ชาวบ้านสุราษฎร์ปลื้มอดีตรมต.ประสานชลประทานสร้างฝายน้ำล้นลดแล้ง

44

เกษตรกรชัยบุรี ขาดแคลนนํ้า อดีตรัฐมนตรียื่นมือประสาน ขอฝายนํ้าล้นเพื่อชาวสุราษฏร์

กรณีชาวเกษตรกร  ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฏร์ธานี มีความเดือดร้อนเรื่องนํ้าอุปโภค บริโภคฤดูนํ้าแล้ง จึงร่วมทำหนังสือถึง นายภิญญา ช่วยปลอด อดีตรัฐมนตรีฯและสส.สุราษฏร์ธานี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ คอยติดตามช่วยเหลือชาวบ้าน มาตลอด เพื่อของบประมาณ สร้างฝายฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนั้น

นายภิญญา กล่าวว่า ได้ดำเนินการ ทำหนังสือประสานไปยังอธิบดีกรมชลประทาน และได้รับความร่วมมืออย่างดี จากสำนักโครงการชลประทานที่15 ได้ดำเนินการพิจารณา ส่งนายช่างชลประทาน-วิศวกร เดินทางมาสำรวจออกแบบตรวจสอบก่อสร้างต่อไป

ท่ามกลางความชื่นชมยินดี ของชาวบ้าน อ.ชัยบุรี เพราะรอมาเป็น 10ปี ต่างภาวนาให้โครงการสำเร็จโดยเร็ว และขอบคุณอดีตรัฐมนตรี และกรมชลประทาน ที่ดำเนินการรุดหน้าเป็นลำดับ โดยที่ผ่านมาได้ติดตาม โครงการต่างๆเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน ตลอดเวลา แม้ว่างเว้นจากการสมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้แทน ชาวบ้านก็ตาม ถือเป็นการรับผิดชอบ โดยวิญญานและส่วนรวมอย่างสมํ่าเสมอ