ทำไมรัฐมนตรีเกษตรถึงได้เสียงโหวตไว้วางใจสูงสุด

11

โดย โหรสว.

วันนั้นเป็นวันที่ 4 ก.ย.ตรงกับวันลงมติไม่ไว้วางใจในสภาฯ.

บ่ายวันนั้นชาวบ้านหมู่บ้านพฤกษา 27 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสูงมากทั้งหมู่บ้านมา 2 ว้นแล้วผู้นำหมู่บ้านได้ขอความช่วยเหลือมาทางผม

บ่าย 3โมง ผมรีบประประสานไปยังท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บ่าย 3 โมงครึ่ง ท่านอลกรณ์ โทรกลับมาว่าได้รายงานท่านรัฐมนตรีเกษตรฯ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) และท่านรัฐมนตรี ได้สั่งการไปยังอธิบดีกรมชลประทาน สั่งลงไปในพื้นที่โครงการพระองค์เจ้าไชยานุชิตในจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เข้าไปช่วยทันที

บ่าย 4 โมง ผู้นำชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 27 แจ้งมาว่าเจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้ประสานมาแล้ว ทางผู้นำชุมชนดีใจมากที่ได้รับการติดต่ออย่างรวดเร็ว

ตอนหัวค่ำเจ้าหน้าที่ชลประทานพร้อมเครื่องสูบน้ำลงพื้นที่ติดตั้งและเริ่มสูบน้ำกันคืนนั้นเลย

ขณะนี้ 6 ก.ย.น้ำลดแล้วครับพื้นถนนในหมู่บ้านน้ำแห้งแล้วแต่ยังต้องสูบประคองไว้เพราะนำ้ด้านนอกสูงกว่าในหมู่บ้านประมาณ 30-40 ซม. ครับ

ชาวบ้านฝากขอบคุณท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัย ท่านที่ปรึกษาอลงกรณ์ ท่านอธิบดีกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ทุกคนมากๆครับ

..ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์
ฉายาโหรสว. 7 กันยายน 64